Fotodarčeky.sk

Máte u nás fotografiu?

Fotili sme Vás v niektorej našej prevádzke, na festivale, diskotéke, akcii, alebo na koncerte? Dostali ste od nás tajný bezpečnostný kód, na základe ktorého môžete získať fotografiu mailom? Vyberte si akciu na ktorej ste získali tento bezpečnostný a jedinečný kód, ktorý patrí iba Vám. Ďalej prosím postupujte podľa nápovede na jednotlivých webových stránkach.

Vyberte si akciu:  pokračovaťPokračovať
 Chcete si zaslať fotku?
Vložte jedinečný kód Vašej fotografie a pošlite si fotografiu na mail práve teraz.
Prvým krokom pre zaslanie si fotografie na Váš mail je zvoliť si akciu na ktorej ste boli našou spoločnosťou fotený, a kde ste získali Váš jedinečný a bezpečnostný kód.
Váš tajný kód bol vygenerovaný iba pre Vás, a preto je potrebné postupovať podľa požiadaviek webovej stránky a dopĺňať polia z Vášho tajného kódu postupne do jednotlivých políčok.
Web stránka Vás navedie na presné vyplnenie formuláru, na základe ktorého Vám automaticky pošleme Vaše foto na mail, ktorý udáte na záver
 Boli sme
Bažant Pohoda
obr obr obr obr


 Budeme
Bažant Pohoda
ďalšie »
 Produkty
Školský rozvrh
Školský rozvrh
Osobný školský rozvrh pre Vaše dieťa.
Kalendárik
Nástenný kalendár
Kľúčenka
Kľúčenka
Pohľadnica
Pohľadnica
ďalšie produkty »

Copyright fotodarceky.sk

Prevádzkovateľ Perks s.r.o.

© 2007