Fotodarčeky.sk
Kontakt
Adresa:
PERKS, s.r.o
Tomasikova 14
821 03 Bratislava
Telefonický kontakt:
0905 612 637
0903 717 681
0911 246 256
Emails:
Identifikačné údaje:
IČO: 35 786 426

obchodný register Okresného
súdu Bratislava I, vl. č. 21541/B,
odd. Sro


Copyright fotodarceky.sk

Prevádzkovateľ Perks s.r.o.

© 2007