Fotodarčeky.sk
O nás
perks

Od roku 1998 prevádzkujeme systémy personalizovanej reklamy a v roku 2002 sme sa rozhodli založiťi spoločnosť Perks s.r.o., ktorá sa ako prvá na Slovensku úplne venovala prevádzkam na báze personalizovaného marketingu. V súčasnosti prevádzkujeme niekolko stálych a niekolko mobilnych zariadení – systémov na celom území SR a ČR. Prevádzky sú umiestnené v areáloch oddychu, zábavy a na akciách s vysokým pohybom ľudí v čase ich relaxu, koncertoch, festivaloch a pod.

Naša spoločnosť Vám ponúka služby pri optimálnom budovaní trvalého vzťahu so zákazníkom, vytváraní a starostlivosti o "IMAGE" Vás a Vašej spoločnosti.

Dovoľte prosím, aby sme i Vám mohli predstaviť v praxi tento revolučný spôsob marketingovej stratégie. V priebehu krátkej, 5 - 10 minútovej prezentácie Vám názorne predvedieme základné prvky personalizovaneho eventmarketingu, s množstvom konkrétnych príkladov, ktoré sa už osvedčili v praxi u tých najrozličnejších spoločností, s ktorými spolupracujeme.

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo Coffeehouse logo Neckerman logo

Copyright fotodarceky.sk

Prevádzkovateľ Perks s.r.o.

© 2007